sản phẩm chúng tôi

giò trước

giò trước

65,000 vnđ/ký

giò trước tươi.

Quảng cáo